• kr

Integritetspolicy


Sekretesspolicy

Senast uppdaterad [14 april,2020]

IntegritetspolicySenast uppdaterad [14 april 2020]Vi respekterar integriteten för våra användare och varje person som besöker våra webbplatser Alibay.se. Här AliBay Sverige ("företag", "vi", "oss" eller "vårt"). Vi åtar oss att skydda din personliga information och din rätt till integritet i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Om du har några frågor eller funderingar kring vår policy eller vår praxis när det gäller din personliga information, kontakta oss på support@alibay.se.

När du besöker vår Alibay.se ("Site"), och använder våra tjänster, litar du på oss med din personliga information. Vi tar din integritet på största allvar. I detta sekretessmeddelande beskriver vi vår sekretesspolicy. Vi försöker förklara för dig på tydligast möjliga sätt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar lite tid att läsa igenom det noggrant, eftersom det är viktigt. Om det finns några villkor i denna sekretesspolicy som du inte håller med, vänligen avbryta användningen av vår webbplats och våra tjänster.

Denna sekretesspolicy gäller all information som samlas in via vår webbplats, och/eller eventuella relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang (vi hänvisar till dem kollektivt i denna sekretesspolicy som "Webbplatsen").  

OM OSS

På Alibay.se erbjuder vi dig en enda butik för tillgänglighet av elektronik, mobil, hälsa & hushålls- och datortillbehör genom vår omfattande katalog med produkter, stilar och sortiment från noggrant anskaffade leverantörer från hela världen.

Med alla våra produkter fokuserar vi på kvalitet genom att ha våra produkter föremål för rigorösa kvalitetskontroller och tester är innan den når dig.

Vi erbjuder de bästa priserna för olika produkter med en enkel och lätt shoppingupplevelse. Vi tillhandahåller ett brett utbud av produkter under olika kategorier.

Vårt kontor är i Sverige.

Läs igenom denna sekretesspolicy noggrant eftersom den hjälper dig att fatta välgrundade beslut om att dela med dig av din personliga information med oss.

1.          VAD INFOR\MATION SAMLAR VI IN?

Personliga uppgifter som du lämnar ut till oss

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du uttrycker ett intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på webbplatsen eller på annat sätt kontaktar oss.

Vilken personlig information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss och Webbplatsen, vilka val du gör och vilka produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan omfatta följande:

Namn och Kontaktdata. Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, e-postadress och andra liknande kontaktdata.

Referenser. Vi samlar in lösenord, ledtrådstips och liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst.

Betalningsdata. Vi samlar in data som är nödvändiga för att behandla din betalning om du gör inköp, till exempel ditt betalningsinstrumentnummer (t.ex. ett kreditkortsnummer) och säkerhetskoden som är kopplad till ditt betalningsinstrument. All betalningsinformation lagras av vår betalningsbehandlare och du bör granska dess integritetspolicy och kontakta betalningsbehandlaren direkt för att svara på dina frågor.

Information som automatiskt samlas in

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på Webbplatsen. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller din kontaktinformation) men kan omfatta enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkpreferenser, hänvisande webbadresser, enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du använder vår Webbplats och annan teknisk information.  Om du kommer åt vår webbplats med din mobila enhet kan vi automatiskt samla in enhetsinformation (till exempel ditt mobila enhets-ID, modell och tillverkare), operativsystem, versionsinformation och IP-adress. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av vår Webbplats, och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Precis som många andra verksamheter samlar vi även in information via cookies och liknande tekniker. Du kan läsa mer om detta i vår Cookiepolicy.

Information som samlas in från andra Källor

Vi kan få information om dig från andra källor, såsom offentliga databaser, gemensamma marknadsföringspartners, sociala medieplattformar (såsom Facebook), samt från andra tredje parter.

Om du har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer ditt förnamn, efternamn och e-postadress att delas med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.


Vi använder för att skicka ut nyhetsbrev.

1.          HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Vi använder din personliga information för dessa ändamål i förlitan på våra legitima affärsintressen ("Affärssyften"), för att ingå eller utföra ett avtal med dig ("Avtalsavtalet"), med ditt samtycke ("Samtycke"), och/eller för att vi fullgör våra juridiska skyldigheter ("Juridiska skäl"). Vi anger de specifika bearbetningsgrunder vi förlitar oss på bredvid varje syfte som anges nedan.

Vi använder den information vi samlar in eller tar emot:

1.              För att skicka administrativ information till dig för relaterad till ditt konto, våra affärssyften, och/eller av juridiska skäl. Vi kan använda din personliga information för att skicka dig produkt, tjänst och ny funktionsinformation och/eller information om ändringar av våra villkor, villkor och policyer.

2.              Leverera riktad annonsering till dig för våra Affärssyften och/eller med ditt Samtycke. Vi kan använda din information för att utveckla och visa innehåll och reklam (och arbeta med tredje parter som gör det) som är anpassade efter dina intressen och/eller din plats och för att mäta dess effektivitet. [För mer information, se vår Cookie Policy.

3.              Begär Feedback för våra Affärssyften och/eller med ditt Samtycke. Vi kan använda din information för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av vår Webbplats.

4.              För att skydda vår Webbplats för Affärsändamål och / eller Juridiska skäl.  Vi kan använda din information som en del av vår strävan att hålla vår Webbplats trygg och säker (till exempel för bedrägeriövervakning och förebyggande).

5.              Så här aktiverar du kommunikation mellan användare och med ditt medgivande. Vi kan använda din information för att möjliggöra kommunikation mellan användare och användare med varje användares samtycke.

6.              För att upprätthålla våra villkor, villkor och policyer för våra affärsändamål och som juridiskt krävs.

7.              Att svara på juridiska förfrågningar och förhindra skada som krävs enligt lag. Om vi får en stämning eller annan juridisk begäran kan vi behöva inspektera de uppgifter vi har för att avgöra hur vi ska svara.

8.              För andra Affärsändamål. Vi kan använda din information för andra Business Purposes, såsom dataanalys, identifiera användningstrender, bestämma effektiviteten i våra kampanjkampanjer och för att utvärdera och förbättra vår Webbplats, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

1.          KOMMER DIN INFORMATION DELAS MED NÅGON?

Vi delar bara och lämnar ut dina uppgifter i följande situationer:

1.              Efterlevnad av lagar. Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter där vi är juridiskt skyldiga att göra det för att uppfylla gällande lag, statliga förfrågningar, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller en juridisk process, till exempel som svar på ett domstolsbeslut eller en stämning (inklusive som svar på offentliga myndigheter för att uppfylla nationella krav på säkerhet eller brottsbekämpning).

2.              Vitala intressen och juridiska rättigheter. Vi kan avslöja din information där vi anser att det är nödvändigt att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder avseende potentiella överträdelser av våra policyer, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot säkerheten för någon person och olagliga aktiviteter, eller som bevis i rättstvister som vi är inblandade i.

3.              Leverantörer, konsulter och andra tredjepartsleverantörer. Vi kan dela dina data med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller ombud som utför tjänster för oss eller för vår räkning och kräver tillgång till sådan information för att utföra det arbetet.

4.              Företagsöverlåtelser. Vi kan dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.

5.              Tredjepartsannonsörer. Vi kan använda tredje parts reklamföretag för att visa annonser när du besöker Webbplatsen. Dessa företag kan använda information om dina besök på vår Webbplats och andra webbplatser som finns i webbcookies och annan spårningsteknik för att kunna tillhandahålla annonser om varor och tjänster av intresse för dig. Se vår  Cookie Policy för ytterligare information.

6.              Affiliates. Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa medlemsförbund att hedra denna sekretesspolicy. Affiliates inkluderar vårt moderbolag och eventuella dotterbolag, joint venture partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.

7.              Affärspartners. Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

8.              Med ditt Samtycke. Vi kan lämna ut din personliga information i något annat syfte med ditt samtycke.

9.              Andra Användare. När du delar personlig information (till exempel genom att publicera kommentarer, bidrag eller annat innehåll till webbplatsen) eller på annat sätt interagera med offentliga områden på Webbplatsen, kan sådan personlig information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför Webbplatsen för all framtid.

1.          ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (som webbfyrar och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådana tekniker och hur du kan vägra vissa cookies anges i vår Cookiepolicy.

2.          ÖVERFÖRS DIN INFORMATION INTERNATIONELLT?

Våra servrar finns i den _______Sverige_____. Vi kommer inte att överföra din personliga information till en utländsk mottagare.

1.          VAD ÄR VÅR HÅLLNING PÅ TREDJE PARTS WEBBPLATSER?

Webbplatsen kan innehålla annonser från tredje part som inte är anslutna till oss och som kan länka till andra webbplatser, onlinetjänster eller mobila applikationer. Vi kan inte garantera säkerheten och integriteten för data som du lämnar till någon tredje part. Alla uppgifter som samlas in av tredje part omfattas inte av denna sekretesspolicy. Vi ansvarar inte för innehålls- eller sekretess- och säkerhetsrutiner och policyer för tredje part, inklusive andra webbplatser, tjänster eller program som kan kopplas till eller från webbplatsen. Du bör granska policyerna för sådana tredje parter och kontakta dem direkt för att svara på dina frågor.

2.          HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DIN INFORMATION?

Vi kommer endast att behålla dina personliga uppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, bokföring eller andra rättsliga krav). Inget syfte i denna policy kommer att kräva att vi håller din personliga information längre än 90 dagar efter uppsägningen av ditt konto.

När vi inte har något pågående legitimt företag behöver behandla din personliga information, kommer vi antingen att radera eller anonymisera den, eller, om detta inte är möjligt (till exempel för att din personliga information har lagrats i backup-arkiv), då kommer vi att säkert lagra din personliga information och isolera den från all ytterligare behandling tills radering är möjlig.

1.          HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som utformats för att skydda säkerheten för all personlig information som vi behandlar. Men kom också ihåg att vi inte kan garantera att själva internet är 100% säkert. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information, överföring av personlig information till och från vår Webbplats är på egen risk. Du bör endast komma åt tjänsterna inom en säker miljö.

1.          SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?

Vi begär inte medvetet data från eller marknadsför till barn under 16 år.  Genom att använda Webbplatsen, du representerar att du är minst 16 eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycke till sådan mindre beroende användning av Webbplatsen.  Om vi får reda på att personlig information från användare som är yngre än 16 år har samlats in, kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omgående radera sådana uppgifter från våra register.  Om du får kännedom om några uppgifter som vi har samlat in från barn under 16 år, vänligen kontakta oss på support@alibay.se.

1.          VILKA RÄTTIGHETER HAR DU FÖR INTEGRITET?

Personlig information

Du kan när som helst granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto genom att:

1.              Logga in på kontoinställningarna och uppdatera kontot

2.              Kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan

På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att avaktivera eller radera ditt konto och din information från våra aktiva databaser. Men viss information kan behållas i våra filer för att förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med eventuella utredningar, genomdriva våra användarvillkor och/eller följa juridiska krav.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du oftast välja att ställa in din webbläsare för att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster på vår Sida.

Opting out of email marketing : Du kan när som helst avregistrera dig från vår e-postlista för marknadsföring genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i de e-postmeddelanden som vi skickar eller genom att kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges nedan. Du kommer då att tas bort från e-postlistan för marknadsföring – vi kommer dock fortfarande att behöva skicka dig servicerelaterade e-postmeddelanden som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto. Du kan också välja bort genom att:

1.              Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera dina preferenser.

2.              Kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan

1.          GÖR VI UPPDATERINGAR AV DENNA POLICY?

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterat "Reviderat" datum och den uppdaterade versionen kommer att vara effektiv så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy kan vi meddela dig antingen genom att på ett framträdande sätt publicera ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmanar dig att granska denna sekretesspolicy ofta för att bli informerad om hur vi skyddar din information.

2.          HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DENNA POLICY?

Om du har frågor eller kommentarer om denna policy, maila oss på support@alibay.se.